Jak płacić mniejszy ZUS lub nie płacić składek do ZUS w 2020 r. – Mały ZUS i ZUS Plus

Jak płacić mniejszy ZUS lub nie płacić składek do ZUS w 2020 r. – Mały ZUS i ZUS Plus

Mały ZUS

Od 1 stycznia 2020 r., mogą z niego korzystać przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG, którzy nie korzystali z Małego ZUS w 2019 r. (wówczas zaczął on obowiązywać), przy czym prowadzili oni działalność gospodarczą w 2019 r., co najmniej przez 60 dni kalendarzowych, oczywiście również przedsiębiorcy, którzy korzystali w 2019 z Małego ZUS, oni wówczas jedynie kontynuują jego opłacanie do 31 stycznia 2020 r. na dotychczasowych zasadach, a więc mają wyliczaną wartość składki do ZUS w oparciu o ich przychód.

Aby ww. podatnicy mogli opłacić Mały ZUS do końca stycznia 2020 r., ich roczny przychód z działalności gospodarczej za 2019 r. nie może przekroczyć 67 500 zł (tj. 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu 2019 r.- 2 250 zł) przy czym, jak wskazywałam składka ustalana jest w oparciu o przychód i należało przez co najmniej 60 dni kalendarzowych 2019 r. prowadzić działalność gospodarczą.

Co do limitu 67 500 zł, to o ile prowadziło się działalność gospodarczą przez część 2019 r. (np. była zawieszona i ponownie rozpoczęta przez minimum 60 dni kalendarzowych 2019), to przychód z tej działalności, należy liczyć proporcjonalnie wg wzoru (67 500 zł/365 dni x np.90 dni prowadzenia działalności).

Każdy zatem kto spełnia warunki ustawowe i chce dobrowolnie opłacać składki na tzw. Mały ZUS, począwszy od 1 stycznia 2020 r., musi złożyć w terminie 7 dni od początku stycznia 2020 r., a więc do 8 stycznia 2020 r., odpowiednie dokumenty zgłoszeniowe z nowymi kodami tytułu ubezpieczenia (od 0590 albo od 0592). Kody i więcej informacji na stronie internetowej ZUS.

 

Mały ZUS Plus

Od 1 lutego 2020 r. ustawodawca zmodyfikował opłacanie składek do ZUS dla ww. podatników, poprzez zmianę ww. limitu oraz wyliczanie składek od dochodu (a nie od przychodu) i nazwał to tzw. Mały ZUS Plus.

Obecnie o ile przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w 2019 r., nie przekroczyły kwoty 120 000 złotych, oraz działalność ta była prowadzona w 2019 przez nie mniej niż 60 dni kalendarzowych, to tacy przedsiębiorcy, mogą płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne tzw. Mały ZUS Plus, a wysokość składki ustala się w tym przypadku w oparciu o dochód z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym do okresu 36 miesięcy wlicza się okres opłacania Małego ZUS z 2019 r. (o ile się z niego korzystało).

Co do limitu 120 tys. zł., to o ile prowadziło się działalność gospodarczą przez część 2019 r. (np. była zawieszona i ponownie rozpoczęta przez minimum 60 dni kalendarzowych), to przychód z tej działalności należy liczyć proporcjonalnie .

Z Małego ZUS tak samo Małego ZUS Plus w 2020 r., nie mogą korzystać:

  • twórcy, artyści,
  • osoby wykonujące wolny zawód,
  • wspólnicy spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o.,
  • osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.
  • rozliczający się kartą podatkową a tylko ci którzy korzystali ze zwolnienia z VAT
  • wykonujący dla byłego bądź obecnego pracodawcy to co robili dla niego jako pracownicy w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym
  • prowadzący działalność gospodarczą krócej niż 60 dni kalendarzowych w poprzednim roku
  • osiągający przychód w 2019 r. – 120 tys zł

 

Mały ZUS Plus

Po dwóch i pół roku, płacenia małego ZUS, można skorzystać ze wspomnianego Małego ZUS Plus przez 36 miesięcy, o ile spełni się kryteria przewidziane ustawą i nic się do tego czasu nie zmieni.