NIP na paragonie 2020

NIP na paragonie 2020

NIP nabywcy jako obowiązkowy element paragonu

Nowy obowiązek zamieszczania NIP-u na paragonie obowiązuje wszystkich przedsiębiorców od 1 stycznia 2020 roku. Oznacza to, że do końca 2019 roku podatnicy mogli wystawiać faktury do paragonów, które nie miały NIP-u nabywcy.

Brak możliwości wystawienia faktury do paragonu dla osoby prywatnej?
Zmiana przepisów wprowadzająca NIP jako obowiązkowy element paragonu, na podstawie którego może zostać wystawiona faktura, dotyczy wyłącznie transakcji pomiędzy firmami.

Konsekwencje wystawienia faktury do paragonu, który nie zawiera NIP-u nabywcy
Zgodnie z art. 106b ust. 6 wystawienie na rzecz innej firmy faktury do paragonu, na którym nie znajdował się NIP nabywcy, będzie skutkowało nałożeniem 100% sankcji na sprzedawcę. Oznacza to, że organ podatkowy nałoży na przedsiębiorcę dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 100% VAT wykazanego na wystawionej fakturze do paragonu.

100-procentowa sankcja VAT nie występuje w przypadku wystawienia faktury do paragonu na rzecz osoby prywatnej, która nie prowadzi działalności gospodarczej.

Czy nowe przepisy dotyczące faktur do paragonów dotyczą wszystkich przedsiębiorców?
Nowelizacja ustawy o VAT przewiduje wyłączenia z przepisów dotyczących obowiązku zamieszczania NIP-u firmy na paragonie, do którego ma zostać wystawiona faktura. Zgodnie z art. 106b ust. 7 ustawy o VAT obowiązku tego nie stosuje się do podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0). Co więcej, ustawodawca jednocześnie wyłączył tę grupę przedsiębiorców ze 100% sankcji VAT za wystawienie faktury do paragonu, na którym nie został zamieszczony NIP nabywcy.