PORADY

NIP na paragonie 2020

NIP na paragonie 2020

NIP nabywcy jako obowiązkowy element paragonu Nowy obowiązek zamieszczania NIP-u na paragonie obowiązuje wszystkich przedsiębiorców od 1 stycznia 2020 roku. Oznacza to, że do końca 2019 roku podatnicy mogli wystawiać faktury do paragonów, które nie miały NIP-u nabywcy. Brak możliwości wystawienia faktury do paragonu dla 

KASY FISKALNE ONLINE

KASY FISKALNE ONLINE

Wprowadzenie kas on-line Od 1 maja 2019 r. obowiązują przepisy dotyczące kas on-line. Co do zasady, wprowadzenie kas on-line nie wiąże się z obowiązkiem wymiany dotychczas używanych kas rejestrujących. Wyjątkiem jednak są branże, które w 2020 r. i 2021 r. będą zobowiązane do stosowania kas on-line. Kto ma obowiązek wymienić stare 

Jak płacić mniejszy ZUS lub nie płacić składek do ZUS w 2020 r. – Mały ZUS i ZUS Plus

Jak płacić mniejszy ZUS lub nie płacić składek do ZUS w 2020 r. – Mały ZUS i ZUS Plus

Mały ZUS

Od 1 stycznia 2020 r., mogą z niego korzystać przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG, którzy nie korzystali z Małego ZUS w 2019 r. (wówczas zaczął on obowiązywać), przy czym prowadzili oni działalność gospodarczą w 2019 r., co najmniej przez 60 dni kalendarzowych, oczywiście również przedsiębiorcy, którzy korzystali w 2019 z Małego ZUS, oni wówczas jedynie kontynuują jego opłacanie do 31 stycznia 2020 r. na dotychczasowych zasadach, a więc mają wyliczaną wartość składki do ZUS w oparciu o ich przychód.

Aby ww. podatnicy mogli opłacić Mały ZUS do końca stycznia 2020 r., ich roczny przychód z działalności gospodarczej za 2019 r. nie może przekroczyć 67 500 zł (tj. 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu 2019 r.- 2 250 zł) przy czym, jak wskazywałam składka ustalana jest w oparciu o przychód i należało przez co najmniej 60 dni kalendarzowych 2019 r. prowadzić działalność gospodarczą.

Co do limitu 67 500 zł, to o ile prowadziło się działalność gospodarczą przez część 2019 r. (np. była zawieszona i ponownie rozpoczęta przez minimum 60 dni kalendarzowych 2019), to przychód z tej działalności, należy liczyć proporcjonalnie wg wzoru (67 500 zł/365 dni x np.90 dni prowadzenia działalności).

Każdy zatem kto spełnia warunki ustawowe i chce dobrowolnie opłacać składki na tzw. Mały ZUS, począwszy od 1 stycznia 2020 r., musi złożyć w terminie 7 dni od początku stycznia 2020 r., a więc do 8 stycznia 2020 r., odpowiednie dokumenty zgłoszeniowe z nowymi kodami tytułu ubezpieczenia (od 0590 albo od 0592). Kody i więcej informacji na stronie internetowej ZUS.

 

Mały ZUS Plus

Od 1 lutego 2020 r. ustawodawca zmodyfikował opłacanie składek do ZUS dla ww. podatników, poprzez zmianę ww. limitu oraz wyliczanie składek od dochodu (a nie od przychodu) i nazwał to tzw. Mały ZUS Plus.

Obecnie o ile przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w 2019 r., nie przekroczyły kwoty 120 000 złotych, oraz działalność ta była prowadzona w 2019 przez nie mniej niż 60 dni kalendarzowych, to tacy przedsiębiorcy, mogą płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne tzw. Mały ZUS Plus, a wysokość składki ustala się w tym przypadku w oparciu o dochód z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym do okresu 36 miesięcy wlicza się okres opłacania Małego ZUS z 2019 r. (o ile się z niego korzystało).

Co do limitu 120 tys. zł., to o ile prowadziło się działalność gospodarczą przez część 2019 r. (np. była zawieszona i ponownie rozpoczęta przez minimum 60 dni kalendarzowych), to przychód z tej działalności należy liczyć proporcjonalnie .

Z Małego ZUS tak samo Małego ZUS Plus w 2020 r., nie mogą korzystać:

 • twórcy, artyści,
 • osoby wykonujące wolny zawód,
 • wspólnicy spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o.,
 • osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.
 • rozliczający się kartą podatkową a tylko ci którzy korzystali ze zwolnienia z VAT
 • wykonujący dla byłego bądź obecnego pracodawcy to co robili dla niego jako pracownicy w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym
 • prowadzący działalność gospodarczą krócej niż 60 dni kalendarzowych w poprzednim roku
 • osiągający przychód w 2019 r. – 120 tys zł

 

Mały ZUS Plus

Po dwóch i pół roku, płacenia małego ZUS, można skorzystać ze wspomnianego Małego ZUS Plus przez 36 miesięcy, o ile spełni się kryteria przewidziane ustawą i nic się do tego czasu nie zmieni.

Co się zmienia w PRAWIE PRACY w 2020 roku?

Co się zmienia w PRAWIE PRACY w 2020 roku?

Wraz z nastaniem 2020 roku w prawie pracy nastąpiły ważne zmiany. Z pewnością do tej grupy zaliczymy rekordowy wzrost minimalnego wynagrodzenia i wyłączenie dodatku stażowego z podstawy minimalnego wynagrodzenia. Jakie są szczegóły tych najistotniejszych zmian w prawie pracy w 2020 roku? Zmiany dla Pracowników Minimalne 

MIKRORACHUNEK PODATKOWY

MIKRORACHUNEK PODATKOWY

Co to jest mikrorachunek podatkowy Jest to indywidualny rachunek podatkowy, który służy do wpłat PIT, CIT i VAT. Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy i pracodawcy-płatnicy zapłacą PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego za jego pomocą. Mikrorachunek podatkowy służy tylko do wpłat podatku. Zwroty nadpłat 

Kiedy i jak się zgłosić do Małego ZUS lub Małego ZUS Plus

Kiedy i jak się zgłosić do Małego ZUS lub Małego ZUS Plus

Kto? Co trzeba zrobić? Do kiedy się zgłosić
Nie korzystałeś w 2019 z Małego ZUS, ale spełniłeś warunki, które obowiązują do 31 stycznia 2020. Wyrejestruj się z ubezpieczenia.
Użyj formularza ZUS ZWUA).
Do 8 stycznia 2020
Zgłoś się do ubezpieczenia z nowym kodem dla Małego ZUS.

Użyj formularza ZUS ZUA  albo ZUS ZZA  – jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu

Nie korzystałeś z Małego ZUS do 31 stycznia 2020 i spełniasz nowe zasady – Mały ZUS Plus Wyrejestruj się z ubezpieczenia.

Użyj formularza ZUS ZWUA).

Do 29  lutego 2020
Zgłoś się do ubezpieczenia z nowym kodem dla Małego ZUS Plus.

Użyj formularza ZUS ZUA  albo ZUS ZZA  – jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu

Korzystasz z Małego ZUS w styczniu 2020:
• zapisałeś się w 2019 lub
• zapisałeś się do 8 stycznia 2020
Przechodzisz do Małego ZUS Plus. Nie składasz wyrejestrowania i ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. W terminie składania deklaracji za styczeń 2020
W terminie składania deklaracji za luty 2020
Zaczynasz prowadzić działalność lub wznawiasz działalność w 2020 Zgłoś się do ubezpieczenia z kodem dla Małego ZUS Plus.

Użyj formularza ZUS ZUA  albo ZUS ZZA  – jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu

W ciągu 7 dni  od pierwszego dnia  prowadzenia lub wznowienia działalności
Zacząłeś spełniać warunki Małego ZUS Plus w 2020 (np. skończyłeś okres „preferencyjne składki” w trakcie roku) Wyrejestruj się z ubezpieczenia. Możesz to zrobić na formularzu ZUS ZWUA). W ciągu 7 dni  od pierwszego dnia, w którym zacząłeś spełniać warunki
Zgłoś się do ubezpieczenia z kodem dla Małego ZUS Plus.

Użyj formularza ZUS ZUA  albo ZUS ZZA  – jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu

ZUS od przychodu 2019 – czy daje realne korzyści?

ZUS od przychodu 2019 – czy daje realne korzyści?

ZUS od przychodu – czy daje realne korzyści? Już od 2019 r. niektórzy przedsiębiorcy będą mieli możliwość opłacania składek ZUS uzależnionych od uzyskiwanego przychodu. Składki zdrowotnej powyższa ulga nie dotyczy, będzie ona taka sama zarówno dla korzystających, jak i niekorzystających z preferencji, więc nie uwzględniamy 

Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku

Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku

Kwestię minimalnego wynagrodzenia reguluje Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu (Dz. U. z 2002 r. nr 200, poz. 1679 z późniejszymi zmianami). Jeśli jesteśmy zainteresowani tym, w jaki sposób ustalane jest minimalne wynagrodzenie, to możemy zapoznać się z tekstem dokumentu. Minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2019 roku. Z 

Działalność nierejestrowana – bez obowiązku rejestracji drobnej Firmy

Działalność nierejestrowana – bez obowiązku rejestracji drobnej Firmy

Działalność nierejestrowa, działalność nierejestrowana czy też firma na próbę – tak nazywane są zmiany, które weszły w życie 30 kwietnia 2018 roku wraz z innymi, jakie przyniósł pakiet Konstytucji biznesu.

Działalność nierejestrowana nie dotyczy:

 • spółek cywilnych
 • działalności wymagającej specjalnych zezwoleń czy koncesji

 

1.      Działalność nierejestrowa – kryterium dochodowe

Pierwszym warunkiem są osiągane dochody. Nie możesz zarabiać więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Kwota minimalnego wynagrodzenia ustalana jest dla każdego roku osobno w drodze rozporządzenia, które w 2018 r. wynosi 2 100 zł. A zatem w poszczególnych miesiącach w 2018 r. możesz dorobić nie więcej niż 1 050 zł miesięcznie. W roku 2019 wynosić będzie 2 250 zł, więc w nowym roku będziesz mógł dorobić nie więcej niż 1 125 zł.

Jeśli zamierzasz prowadzić działalność nierejestrową na przełomie lat – do końca roku stosujesz aktualnie obowiązujący próg przychodowy, a począwszy od stycznia 2019 r. – nowy próg.

Kwota progu jest kwotą brutto.

 

2.      Działalność nierejestrowa – kryterium czasowe

Możesz prowadzić działalność nierejestrową, gdy:

 • nie prowadziłeś wcześniej działalności gospodarczej, albo
 • prowadziłeś ją, ale przed 30 kwietnia 2017 roku twoja firma została wykreślona z CEIDG i nie rejestrowałeś jej ponownie.

 

3.      Działalność nierejestrowa a składki ZUS

Nie płacisz składek ZUS.

Jeśli prowadzisz działalność nierejestrową i wykonujesz umowę o świadczenie usług lub umowę zlecenie, to podlegasz ubezpieczeniom jako zleceniobiorca. Zleceniodawca pełni wówczas obowiązki płatnika składek – ma więc obowiązek w ciągu 7 dni zgłosić cię do ubezpieczeń i zapłacić składki ZUS.

 

4.      Działalność nierejestrowa a podatki

Zgodnie z przepisami, jesteś zobowiązany płacić od osiąganych przychodów podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) według zasad ogólnych (18%, a po przekroczeniu pewnego progu – 32% stawki PIT).

Wprowadzenie działalności nierejestrowej nie wiązało się z nowelizacją przepisów o podatku VAT (przynajmniej nie w tym zakresie), co oznacza, że w pewnego rodzaju działalnościach np. prawnicze, doradcze, jubilerskie (niezależnie od przychodu), musisz się zarejestrować jako podatnik VAT czynny i płacić podatek VAT. Tak jak ustawodawca każe zapłacić ci należne podatki od przychodu, tak ty możesz je pomniejszyć o koszty jego uzyskania (w przypadku podatku PIT) lub podatku naliczonego (w przypadku podatku VAT).

 

5.      Działalność nierejestrowa a kasa fiskalna

Nie musisz mieć kasy fiskalnej i nie musisz ewidencjonować sprzedaży przy jej użyciu. Niestety, istnieje pewna grupa działalności, w których musisz mieć kasę fiskalną i ją stosować np. kosmetyczka, fryzjer.

 

6.      Działalność nierejestrowa – jak ją rozliczać?

Rozliczasz się rocznie, w zeznaniu PIT-36 wpisując kwotę przychodu z działalności nierejestrowej, w rubrykę przychodów z innych źródeł. W tym samym formularzu, możesz również wpisać koszty poniesione na uzyskanie przychodów, pod warunkiem ich udokumentowania.

Podatek VAT rozliczasz zgodnie z ogólnymi zasadami rozliczania tego podatku. Dotyczą Cię wszystkie obowiązki podatników VAT, tj. składanie deklaracji VAT-7 oraz wysyłanie JPK.

Nie musisz prowadzić szczegółowej dokumentacji księgowej, wystarczy uproszczona ewidencja. Jeśli jesteś podatnikiem VAT i wystawiasz paragony, to wiedz, że obowiązki związane z prowadzeniem ewidencji VAT Cię nie ominą.

 

7. Podsumowanie – działalność nierejestrowana vs działalność gospodarcza

Zobowiązania Działalność rejestrowana Działalność nierejestrowa
Rejestracja w CEIDG obowiązkowa brak obowiązku
Składki ZUS obowiązkowe brak obowiązku (oszczędność ok. 500 zł)
Prowadzenie księgowości obowiązkowe brak obowiązku (wystarczy prosta ewidencja sprzedaży)
Opłacanie zaliczek na podatek dochodowy obowiązkowe brak obowiązku (podatek płacony jest dopiero na koniec roku)
Bycie czynnym podatnikiem VAT możliwe możliwe
Samochód w Firmie – zmiany od 1 stycznia 2019

Samochód w Firmie – zmiany od 1 stycznia 2019

Co się zmieni od stycznia 2019 r. w zakresie leasingu i użytkowania firmowych samochodów osobowych? W przypadku samochodów użytkowanych wyłącznie firmowo (m.in. ewidencja przebiegu jak w VAT) kosztem nadal będzie 100% wydatków eksploatacyjnych, m.in. paliwo W przypadku aut osobowych użytkowanych firmowo i prywatnie kosztem będzie 

PRZYDATNE DOKUMENTY

PRZYDATNE DOKUMENTY

POBIERZ DOKUMENT KLIKAJĄC NA NAZWĘ   Umowa zlecenie wzór Wniosek o urlop wzór Umowa spółki cywilnej wzór Umowa o wykorzystaniu prywatnego samochodu do celów służbowych wzór Umowa o pracę wzór Umowa o dzieło z prawami autorskimi wzór Umowa najmu lokalu wzór Umowa o dzieło wzór