KASY FISKALNE ONLINE

KASY FISKALNE ONLINE

Wprowadzenie kas on-line

Od 1 maja 2019 r. obowiązują przepisy dotyczące kas on-line. Co do zasady, wprowadzenie kas on-line nie wiąże się z obowiązkiem wymiany dotychczas używanych kas rejestrujących. Wyjątkiem jednak są branże, które w 2020 r. i 2021 r. będą zobowiązane do stosowania kas on-line.

Kto ma obowiązek wymienić stare kasy na kasy on-line.

Ustawodawca w art. 145b ustawy o VAT wskazał grupy podatników, którzy tylko do określonego w nim dnia mogą używać starych kas. I tak do dnia:

  • 31 grudnia 2019 r. – starych kas będzie można używać do świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, a także sprzedaży benzyny silnikowej, ON, LPG przeznaczonego do napędu silników spalinowych,
  • 30 czerwca 2020 r. – starych kas będzie można używać do świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, a także sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych,
  • 31 grudnia 2020 r. – starych kas będzie można używać do świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Ulga na zakup kas on-line przysługuje podatnikom, u których:

powstał obowiązek prowadzenia ewidencji i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji w obowiązujących terminach przy zastosowaniu kas on-line,
dobrowolnie rozpoczną prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas on-line i wcześniej nie stosowali innych rodzajów kas do prowadzenia ewidencji sprzedaży,
powstanie ustawowy obowiązek wymiany starych kas na kasy on-line ze względu na działalność prowadzoną w określonych ustawą branżach.