Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku

Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku

Kwestię minimalnego wynagrodzenia reguluje Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu (Dz. U. z 2002 r. nr 200, poz. 1679 z późniejszymi zmianami). Jeśli jesteśmy zainteresowani tym, w jaki sposób ustalane jest minimalne wynagrodzenie, to możemy zapoznać się z tekstem dokumentu.

Minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2019 roku. Z poziomu 2 100 zł, wzrośnie o 150 zł i wyniesie 2 250 zł.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpłynie także na wysokość poszczególnych składek odprowadzanych do ZUS-u. Poniżej zmiany dotyczące wysokości poszczególnych składek:

Składki opłacane przez pracodawcę w 2019 roku przy minimalnym wynagrodzeniu:

  • emerytalne: 219,60 zł
  • rentowe: 146,25 zł
  • wypadkowe: 40,50 zł
  • chorobowe: brak
  • zdrowotne: brak
  • Fundusz Pracy: 55,13 zł
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: 2,25 zł

Suma wszystkich składek płaconych przez pracodawcę wynosi 463,73 zł. Dodajemy do tego minimalne wynagrodzenie brutto 2 250 zł. Wówczas całkowity koszt zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę z minimalnym wynagrodzeniem wyniesie 2 713, 73 zł.

Rząd ogłosił również, ile wyniesie minimalna stawka godzinowa. Została ona ustalona po wielu negocjacjach ze związkami zawodowymi. Wyniesie ona 14,70 zł brutto.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia została już zatwierdzona. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło już oficjalne rozporządzenie w tej sprawie.