Działalność nierejestrowana – bez obowiązku rejestracji drobnej Firmy

Działalność nierejestrowana – bez obowiązku rejestracji drobnej Firmy

Działalność nierejestrowa, działalność nierejestrowana czy też firma na próbę – tak nazywane są zmiany, które weszły w życie 30 kwietnia 2018 roku wraz z innymi, jakie przyniósł pakiet Konstytucji biznesu.

Działalność nierejestrowana nie dotyczy:

  • spółek cywilnych
  • działalności wymagającej specjalnych zezwoleń czy koncesji

 

1.      Działalność nierejestrowa – kryterium dochodowe

Pierwszym warunkiem są osiągane dochody. Nie możesz zarabiać więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Kwota minimalnego wynagrodzenia ustalana jest dla każdego roku osobno w drodze rozporządzenia, które w 2018 r. wynosi 2 100 zł. A zatem w poszczególnych miesiącach w 2018 r. możesz dorobić nie więcej niż 1 050 zł miesięcznie. W roku 2019 wynosić będzie 2 250 zł, więc w nowym roku będziesz mógł dorobić nie więcej niż 1 125 zł.

Jeśli zamierzasz prowadzić działalność nierejestrową na przełomie lat – do końca roku stosujesz aktualnie obowiązujący próg przychodowy, a począwszy od stycznia 2019 r. – nowy próg.

Kwota progu jest kwotą brutto.

 

2.      Działalność nierejestrowa – kryterium czasowe

Możesz prowadzić działalność nierejestrową, gdy:

  • nie prowadziłeś wcześniej działalności gospodarczej, albo
  • prowadziłeś ją, ale przed 30 kwietnia 2017 roku twoja firma została wykreślona z CEIDG i nie rejestrowałeś jej ponownie.

 

3.      Działalność nierejestrowa a składki ZUS

Nie płacisz składek ZUS.

Jeśli prowadzisz działalność nierejestrową i wykonujesz umowę o świadczenie usług lub umowę zlecenie, to podlegasz ubezpieczeniom jako zleceniobiorca. Zleceniodawca pełni wówczas obowiązki płatnika składek – ma więc obowiązek w ciągu 7 dni zgłosić cię do ubezpieczeń i zapłacić składki ZUS.

 

4.      Działalność nierejestrowa a podatki

Zgodnie z przepisami, jesteś zobowiązany płacić od osiąganych przychodów podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) według zasad ogólnych (18%, a po przekroczeniu pewnego progu – 32% stawki PIT).

Wprowadzenie działalności nierejestrowej nie wiązało się z nowelizacją przepisów o podatku VAT (przynajmniej nie w tym zakresie), co oznacza, że w pewnego rodzaju działalnościach np. prawnicze, doradcze, jubilerskie (niezależnie od przychodu), musisz się zarejestrować jako podatnik VAT czynny i płacić podatek VAT. Tak jak ustawodawca każe zapłacić ci należne podatki od przychodu, tak ty możesz je pomniejszyć o koszty jego uzyskania (w przypadku podatku PIT) lub podatku naliczonego (w przypadku podatku VAT).

 

5.      Działalność nierejestrowa a kasa fiskalna

Nie musisz mieć kasy fiskalnej i nie musisz ewidencjonować sprzedaży przy jej użyciu. Niestety, istnieje pewna grupa działalności, w których musisz mieć kasę fiskalną i ją stosować np. kosmetyczka, fryzjer.

 

6.      Działalność nierejestrowa – jak ją rozliczać?

Rozliczasz się rocznie, w zeznaniu PIT-36 wpisując kwotę przychodu z działalności nierejestrowej, w rubrykę przychodów z innych źródeł. W tym samym formularzu, możesz również wpisać koszty poniesione na uzyskanie przychodów, pod warunkiem ich udokumentowania.

Podatek VAT rozliczasz zgodnie z ogólnymi zasadami rozliczania tego podatku. Dotyczą Cię wszystkie obowiązki podatników VAT, tj. składanie deklaracji VAT-7 oraz wysyłanie JPK.

Nie musisz prowadzić szczegółowej dokumentacji księgowej, wystarczy uproszczona ewidencja. Jeśli jesteś podatnikiem VAT i wystawiasz paragony, to wiedz, że obowiązki związane z prowadzeniem ewidencji VAT Cię nie ominą.

 

7. Podsumowanie – działalność nierejestrowana vs działalność gospodarcza

Zobowiązania Działalność rejestrowana Działalność nierejestrowa
Rejestracja w CEIDG obowiązkowa brak obowiązku
Składki ZUS obowiązkowe brak obowiązku (oszczędność ok. 500 zł)
Prowadzenie księgowości obowiązkowe brak obowiązku (wystarczy prosta ewidencja sprzedaży)
Opłacanie zaliczek na podatek dochodowy obowiązkowe brak obowiązku (podatek płacony jest dopiero na koniec roku)
Bycie czynnym podatnikiem VAT możliwe możliwe