Samochód w Firmie – zmiany od 1 stycznia 2019

Samochód w Firmie – zmiany od 1 stycznia 2019

Co się zmieni od stycznia 2019 r. w zakresie leasingu i użytkowania firmowych samochodów osobowych?

  • W przypadku samochodów użytkowanych wyłącznie firmowo (m.in. ewidencja przebiegu jak w VAT) kosztem nadal będzie 100% wydatków eksploatacyjnych, m.in. paliwo
  • W przypadku aut osobowych użytkowanych firmowo i prywatnie kosztem będzie 75% wydatków eksploatacyjnych, czyli serwis, naprawy, paliwo itd.
  • Podniesiony zostanie limit amortyzacji w przypadku nabycia pojazdów osobowych (obecnie 20 tys. euro) do kwoty 150 tys. zł dla pojazdów spalinowych i hybrydowych oraz 225 tys. zł dla samochodów elektrycznych.
  • Limitem 150 tys. zł (spalinowe i hybrydy) i 225 tys. zł (elektryczne) zostanie objęty także leasing operacyjny pojazdów osobowych (obecnie nie ma limitu).
  • Wydatki związane z leasingiem nie będą objęte limitem 75% zaliczenia w koszty z zastrzeżeniem, że jeżeli w racie leasingu zawarte będą także opłaty eksploatacyjne (np.: serwis, wymiana opon), to ta cześć raty będzie objęta limitem 75%, a sam koszt finansowania nie.

Kto straci?

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy wykorzystują w działalności samochody osobowe i używają ich także do celów prywatnych.

Będą mogli zaliczać w koszty uzyskania przychodu tylko 75% wszystkich wydatków eksploatacyjnych (paliwa, oleje, serwis, części zamienne, opłaty autostradowe, parkingowe, przeglądy itp.).

Wydatek eksploatacyjny Koszt podatkowy 2018 Koszt podatkowy 2019 Strata na podatku
-100% -75% 2019 vs 2018
(stawka podatku 19%)
500 zł 500 zł 375 zł -24 zł
1 000 zł 1 000 zł 750 zł -48 zł
1 500 zł 1 500 zł 1 125 zł -71 zł
2 000 zł 2 000 zł 1 500 zł -95 zł
2 500 zł 2 500 zł 1 875 zł -119  zł
3 000 zł 3 000 zł 2 250 zł -143 zł
4 000 zł 4 000 zł 3 000 zł -190 zł
5 000 zł 5 000 zł 3 750 zł -238 zł

LEASING 2019

Przedsiębiorcy, którzy po 1 stycznia 2019 wezmą w leasing lub wynajem samochód osobowy droższy niż 150 tys. złotych. Kosztem uzyskania przychodu będzie dla nich tylko ta część czynszu inicjalnego i każdej raty, która proporcjonalnie do ceny samochodu nie przekracza 150 tys. zł (225 tys. jeśli auto jest elektryczne).

  • Każdy, kto zamierza wziąć w leasing lub nająć auto kosztujące maksymalnie 134529 zł netto (165470 zł brutto) nie musi obawiać się nowych przepisów (oczywiście w zakresie samego leasingu. Czynsz inicjalny i raty będą w całości kosztem uzyskania przychodu.
  • Oczywiście dotyczy to podatników VAT użytkujących samochód w sposób mieszany (firmowy i prywatny).
  • Dla nievatowców próg zostanie osiągnięty przez auto kosztujące 150 tys. zł brutto.

*czynsz inicjalny – pierwsza wpłata uiszczana przez leasingobiorcę po  zawarciu umowy leasingowej

Przykład nr 1 (cena mieszcząca się w limicie 150 tys. zł)
Cena samochodu 150 000 zł
Procent kosztów podatkowych 150000 zł / 150000 zł = 100%
(limit / cena)
Wydatek rzeczywisty Koszt podatkowy
Czynsz inicjalny *(20%) 30 000 zł 30 000 zł
Rata leasingowa (47 miesięcy) 2 733 zł 2 733 zł
Przykład nr 2 (cena przekraczająca limit 150 tys. zł)
Cena samochodu 200 000 zł
Procent kosztów podatkowych 150000 zł / 200000 zł = 75%
(limit / cena)
Wydatek rzeczywisty Koszt podatkowy
Czynsz inicjalny (20%) 40 000 zł 30 000 zł
Rata leasingowa (47 miesięcy) 3 644 zł 2 733 zł
Cena samochodu 300 000 zł
Procent kosztów podatkowych 150000 zł / 300000 zł = 50%
(limit / cena)
Wydatek rzeczywisty Koszt podatkowy
Czynsz inicjalny (20%) 60 000 zł 30 000 zł
Rata leasingowa (47 miesięcy) 5 466 zł 2 733 zł

Pod uwagę brana jest cena samochodu osobowego, który jest przedmiotem umowy leasingu, wynajmu długoterminowego lub podobnej.

Przykład:

Jeśli samochód kosztuje 200 tys. zł brutto (dla ułatwienia przyjmijmy, że podatnik nie jest płatnikiem VAT), to przedsiębiorca będzie mógł wrzucić w koszty 3/4 każdej opłaty leasingowej, czyli za czynsz i kolejne raty. Dlaczego tyle? Bo limit 150 tys. zł stanowi 3/4 ceny samochodu kosztującego 200 tys. zł. Dlatego proporcjonalnie właśnie tyle ponoszonych wydatków na leasing będzie można zaliczyć do KUP. Nie ma znaczenia jaka jest wysokość wykupu – nie ma to wpływu na limit.

Natomiast sam wykup, który jest transakcją odrębną od leasingu powinien być rozpatrywany niezależnie. Jeśli jego kwota wynosi 80 tys. zł i przedsiębiorca po zakupie auta od leasingodawcy zdecyduje się zaliczyć go do środków trwałych, to będzie mógł amortyzować całą tę kwotę, bo jest ona niższa niż limit 150 tys. zł.

Kto zyska?

  • Przedsiębiorcy posiadający oraz chcący kupić lub wziąć na kredyt samochód osobowy droższy niż ok. 86 tys. zł, ale tańszy niż 150 tys. zł (225 tys. jeśli auto jest elektryczne). Wszystko dzięki podniesieniu limitu amortyzacji pojazdów osobowych z obecnie obowiązujących 20 tys. euro.
  • zostanie podniesiony limit amortyzacji samochodu osobowego stanowiącego środek trwały przedsiębiorcy z wartości 20 000 euro (przeliczanej na złotówki po kursie NBP z dnia przekazania samochodu do używania) do 150 000 zł.

Leasing samochodu kosztującego ponad 150 tys. zł będzie nadal dużo korzystniejszym rozwiązaniem niż zakup – chodzi tu przede wszystkim o krótki okres finansowania (np.: 2-3 lata) połączony z wysokim wykupem, ale nieprzekraczającym 150 tys. zł, co sumarycznie pozwoli na większe oszczędności podatkowe. Najpierw zaliczamy część kosztów związanych z leasingiem (proporcjonalnie do kwoty 150 tys. zł), a następnie amortyzujemy w całości auto wykupione po zakończeniu umowy (lub zaliczamy w koszty niezamortyzowaną część w chwili jego sprzedaży).